Polityka prywatności

 • §1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem dawidharacz.com jest Dawid Haracz wykonujący działalność gospodarczą pod firmą ELENWAY Dawid Haracz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wierzbowa 9/3, 41-600 Świętochłowice, NIP: 6272757849, REGON: 380656246, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@dawidharacz.com, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Użytkownikiem jest osoba korzystająca z witryny.
 • §2

POUFNOŚĆ

 1. Administrator danych osobowych gwarantuje, że ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzysta Administrator podczas prowadzenia serwisu:
  – Dostawca serwera: eHost spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 24-100 Puławy, ul. Cichockiego 13/6.
  – Administrator newslettera: MailerLite, Jono Basanavičiaus g. 15, Vilnius 03108, Litwa.
 3. Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 • §3

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Newsletter – zapisując się na newsletter, Użytkownik przekazuje swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest niezbędne do zapisu na newsletter. Dane Użytkownika będą przetwarzane, dopóki będzie subskrybentem newslettera. Użytkownik może w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, a po rezygnacji dane Użytkownika nie będą już przetwarzane.
 2. Kontakt – kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty e-mail, Użytkownik dobrowolnie przekazuje swoje imię oraz adres e-mail. W wiadomości Użytkownik również może zawrzeć swoje inne dane osobowe, które podaje w tym wypadku dobrowolnie. Podanie imienia oraz adresu e-mail jest niezbędne, aby nawiązać kontakt z Administratorem.
 3. Komentarze – kiedy Użytkownik dodaje komentarz w witrynie, musi wcześniej wypełnić formularz, w którym wymagane jest zamieszczenie swojego adresu e-mail oraz imienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby dodać komentarz. Kiedy Użytkownik zostawia komentarz, Administrator zbiera dane widoczne w formularzu: adres IP oraz podpis przeglądarki, jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Do tych danych ma dostęp tylko Administrator i dostawca serwera. Jeżeli Użytkownik zostawi komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu Administrator jest w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.
 4. Google Analytics oraz Google Search Console – aby maksymalnie usprawnić funkcjonowanie witryny, Administrator korzysta z narzędzi Google Analytics oraz Google Search Console (których właścicielem jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzą one informacje dotyczące adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Osadzone treści z innych witryn – wpisy w tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (na przykład filmy, obrazki lub artykuły). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o Użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje Użytkownika z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie interakcji z osadzonym materiałem, jeżeli Użytkownik posiada konto i jest zalogowany na tamtej witrynie.
 • §4

PLIKI „COOKIES”

 1. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Podczas pierwszej wizyty na stronie, Użytkownikowi wyświetlona zostaje informacja na temat plików cookies i ich wykorzystania.
 3. Jeżeli Użytkownik zostawi komentarz, będzie mógł wybrać opcję zapisu swojego imienia i adresu email w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 • §5

PRAWO DO DOSTĘPU ORAZ POPRAWIANIA TREŚCI WŁASNYCH DANYCH

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Nie dotyczy to danych, które Administrator jest zobligowany zachować ze względów administracyjnych, prawnych oraz bezpieczeństwa.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1, Użytkownik może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@dawidharacz.com.

 • §6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 13 września 2017 roku.